velikost textu

Statistické aspekty kolektivní dynamiky atomových jader

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Statistické aspekty kolektivní dynamiky atomových jader
Název v angličtině:
Statistical aspects of nuclear collective dynamics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Macek, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
RNDr. Jiří Mareš, CSc.
Id práce:
43489
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Jaderná fyzika (4F10)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
The current PhD thesis presents a collection of selected articles related to the theoretical and numerical study of low-energy collective dynamics of atomic nuclei. The articles were published or recently submitted to international physics journals and were authored or co-authored by the author of the thesis. The eects in collective dynamics have been studied within the framework of two common models—the interacting boson model (IBM) and to a lesser extent the geometric collective model (GCM). The “statistical aspects” in the title relate predominantly to the interplay of ordered and chaotic behavior observed in properties of quantum eigenstates as well as in the classical limits of the models. The main attention was devoted to correlations between the measures of regularity/chaos and the presence of exact and approximate dynamical symmetries. An important subject of the studies were also the relationships between the properties of the classical and quantum solutions of the models both in the integrable regime as well as in the mixed regime containing elements of regularity and chaos simultaneously.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Macek, Ph.D. 55.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Macek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Macek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Mareš, CSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB