velikost textu

Jets in Heavy Ion Collisions at the ATLAS Detector

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jets in Heavy Ion Collisions at the ATLAS Detector
Název v češtině:
Jety ve srážkách těžkých iontů na detektoru ATLAS
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Oponenti:
prof. Jiří Chýla, CSc.
RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
Id práce:
43425
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
After some introduction to the quantum chromodynamics and physics of the heavy ions collisions, and after a brief review of the ATLAS detector, the attention is focused to the main aim of the work. The main aim of the work is to develop and test algorithms suitable for the jet reconstruction in heavy ion collisions at the ATLAS detector. After the detailed description of these algorithms and their implementation to the official software of the ATLAS detector, the author analyzes their performance and provides expectation of accuracy of jet measurements in the heavy ion collisions. The rest of the work focuses on a possibility to study the influence of jets by the medium created in heavy ion collisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Spousta, Ph.D. 4.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Spousta, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Spousta, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jiří Chýla, CSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB