velikost textu

Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained Materials Produced by severe Plastic Deformation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained Materials Produced by severe Plastic Deformation
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Kryštof Turba
Školitel:
doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
Oponenti:
RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Prof. Frank Montheillet
Id práce:
43351
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Kryštof Turba 22.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Kryštof Turba 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Kryštof Turba 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc. 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Frank Montheillet 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 448 kB