velikost textu

Modelování rezervního fondu neživotního pojištění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování rezervního fondu neživotního pojištění
Název v angličtině:
Reserve Fund Modelling in Non-Life Insurance
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
RNDr. Vít Šroller
Id práce:
43327
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (4M7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. 559 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vít Šroller 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 229 kB