velikost textu

Srovnání sedimentačních vlastností vybraných kvasničných suspenzí praktického významu metodou zobrazovací fotometrie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání sedimentačních vlastností vybraných kvasničných suspenzí praktického významu metodou zobrazovací fotometrie
Název v angličtině:
Comparison of sedimentation properties of selected yeast suspensions of practical importance using the method of imaging photometry ((c) Sladky, P., 2005)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
RNDr. Vojtěch Vyklický
Vedoucí:
doc. Ing. Petr Sladký, CSc.
Oponent:
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Id práce:
43296
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Vojtěch Vyklický 8.97 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Petr Sladký, CSc. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 194 kB