velikost textu

Magnetic and Magnetoelastic Properties of Intermetallic Compounds of f- and d-elements with High Content of 3d-metal and Their Hydrides

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magnetic and Magnetoelastic Properties of Intermetallic Compounds of f- and d-elements with High Content of 3d-metal and Their Hydrides
Název v češtině:
Magnetické a magnetoelastické vlastnosti intermetalických sloučenin f- a d- prvků s vysokým obsahem 3d-kovů a jejich hydridů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Evgeniya Tereshina
Školitel:
prof. Alexander Andreev, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
RNDr. Zdeněk Arnold, CSc.
Id práce:
43269
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Evgeniya Tereshina 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Evgeniya Tereshina 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Evgeniya Tereshina 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Alexander Andreev, DrSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 300 kB