velikost textu

Asymptotic Behavior of Solutions in Problems of the Mathematical Theory of Fluids

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asymptotic Behavior of Solutions in Problems of the Mathematical Theory of Fluids
Název v češtině:
Asymptotické chování řešení v problémech matematické teorie tekutin
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Peter Kukučka
Školitel:
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
prof. RNDr. Antonin Novotny, Ph.D.
Id práce:
43247
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Matematická analýza (4M3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
This thesis contains a set of articles concerned with flow of a viscous, compressible and heat conducting fluids in several kinds of domains. The first part is devoted to the existence of weak solutions in domains that may contain cusps. Next chapter is focused on the asymptotic limit of the equations of magnetohydrodynamics consisting of Navier-Stokes-Fourier system describing the evolution of fluid coupled with Maxwell equations governing the behavior of magnetic field with the low Mach and Alfv´en number. At the end of the thesis, we study the asymptotic limit passage of the Navier-Stokes-Fourier system under the strong stratification defined in unbounded domain. Special attention is paid to the acoustic waves which analysis is based on local energy decay.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Peter Kukučka 877 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Peter Kukučka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Peter Kukučka 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Antonin Novotny, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 201 kB