velikost textu

Vliv materiálových a procesních faktorů membránové kontaktní technologie a stabilizace na zákaly piva plzeňského typu během stárnutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv materiálových a procesních faktorů membránové kontaktní technologie a stabilizace na zákaly piva plzeňského typu během stárnutí
Název v angličtině:
Effect of material and process factors of membrane contactor technology and stabilisation on hazes in pilsner type beer during ageing
Typ:
Disertační práce
Autor:
Dipl.-Ing. Robert Koukol
Školitel:
doc. Ing. Petr Sladký, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc.
Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.
Id práce:
42969
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dipl.-Ing. Robert Koukol 44.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dipl.-Ing. Robert Koukol 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dipl.-Ing. Robert Koukol 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Petr Sladký, CSc. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB