velikost textu

Optické metody kontroly fermentačních procesů a hodnocení kvality jejich produktů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Optické metody kontroly fermentačních procesů a hodnocení kvality jejich produktů
Název v angličtině:
Optical methods of fermentation processes and production quality control
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Petr Sladký, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.
Id práce:
42953
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Petr Sladký, CSc. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 193 kB