velikost textu

Homomorphisms and Structural Properties of Relational Systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Homomorphisms and Structural Properties of Relational Systems
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Foniok, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Prof. André Raspaud
Id práce:
42951
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Diskrétní modely a algoritmy (I4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Foniok, Ph.D. 610 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Foniok, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Foniok, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. André Raspaud 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 207 kB