velikost textu

Digitální peníze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digitální peníze
Název v angličtině:
Digital cash
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Ema Krejčová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Oponent:
doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D.
Id práce:
42950
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra algebry (32-KA)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Obecná matematika (MOM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Nazev pra.ce: Digitalm pcnize Autor: Ema Krcjcova Katcdra: Katedra algebry Vedouci bakalarske prace: Doc. RNDr. ,Iifi Tuina, DrSc. e-mail vcdoueiho: jiri. I,uma,<<«mff.cuni.cz Abstrakt: Digitalni penize byly vyinysleny jako prostfedek k pfcsouva.ni penez po siti. Funkcni system digitalnieh penez musi byt bezpecny proti nejruznejsim typum utokn {napf. dvoji uziti tczc mince, imclelani ininci. spiknuti ncktcrych u/Jvateln proti jinyin), ale zaroven miisi zachovat anonyinitu poctivych uzivatelu. V tcto ]>raci se pokusime shruoiit podmiiiky, ktere tmisi digitalni platebni sys- tem Kjilnovat, a mechanismy, ktere tento system pouziva. Uz byla navrzena fada digitalnich platebnich systeinu, nektcre z nich se zrle pokusime popsat a porovnat. Klicova slova: kryptograiic, elektronicky obchod, digitalni peni/e Title: Digital Cash Author: Ema Krejcova Department: Department of Algebra -Supervisor: Doc. RNDr. Jin Tinna, DrSc. Supervisor's e-mail address: ji Abstract: Digital cash wa.s invented to enable money transfers through computer networks. A digital cash system has to be secure against various types of attack (e.g. forgery, double-spending, fraud, frame up) but at the same time provide complete anonymity for a honest user. In this paper we summarize criteria which a digital system should meet and procedures which it uses for this purpose. We describe some of the digital systems that were proposed and compare them. Keywords: cryptography, electronic commerce, digital cash
Abstract v angličtině:
Nazev pra.ce: Digitalm pcnize Autor: Ema Krcjcova Katcdra: Katedra algebry Vedouci bakalarske prace: Doc. RNDr. ,Iifi Tuina, DrSc. e-mail vcdoueiho: jiri. I,uma,<<«mff.cuni.cz Abstrakt: Digitalni penize byly vyinysleny jako prostfedek k pfcsouva.ni penez po siti. Funkcni system digitalnieh penez musi byt bezpecny proti nejruznejsim typum utokn {napf. dvoji uziti tczc mince, imclelani ininci. spiknuti ncktcrych u/Jvateln proti jinyin), ale zaroven miisi zachovat anonyinitu poctivych uzivatelu. V tcto ]>raci se pokusime shruoiit podmiiiky, ktere tmisi digitalni platebni sys- tem Kjilnovat, a mechanismy, ktere tento system pouziva. Uz byla navrzena fada digitalnich platebnich systeinu, nektcre z nich se zrle pokusime popsat a porovnat. Klicova slova: kryptograiic, elektronicky obchod, digitalni peni/e Title: Digital Cash Author: Ema Krejcova Department: Department of Algebra -Supervisor: Doc. RNDr. Jin Tinna, DrSc. Supervisor's e-mail address: ji Abstract: Digital cash wa.s invented to enable money transfers through computer networks. A digital cash system has to be secure against various types of attack (e.g. forgery, double-spending, fraud, frame up) but at the same time provide complete anonymity for a honest user. In this paper we summarize criteria which a digital system should meet and procedures which it uses for this purpose. We describe some of the digital systems that were proposed and compare them. Keywords: cryptography, electronic commerce, digital cash
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ema Krejčová 207 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ema Krejčová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ema Krejčová 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Oldřich John, CSc. 134 kB