velikost textu

Generating Connectors for Homogenous and Heterogenous Deployment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Generating Connectors for Homogenous and Heterogenous Deployment
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Školitel:
prof. Ing. František Plášil, DrSc.
Oponenti:
Ing. Přemysl Brada, Ph.D.
Prof. Valérie Issarny
Id práce:
42945
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (I2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
Software connectors are typically used in component-based engineering to model and realize component interconnections. Connectors play an important role both at design time, when they allow for specifying the way components interact, and at runtime, when they actually implement the specified interactions in particular target environments. Connectors also help with deployment (both homogeneous and heterogeneous) by allowing for seamless distribution and overcoming incompatibilities between components and component systems by utilizing adaptors. An important aspect of employing connectors is the amount of work connected with their use. In this context, to make connectors truly an asset, it is necessary to allow for generating their runtime implementations based on design-time specification. This is however a problem (mainly because of the semantic gap between the connector specification and its implementation), which has not been sufficiently addressed so far, especially when trying to use connectors in the context of heterogeneous deployment. In this thesis, we propose a technique of automatic generation of a connector implementation based on a high-level connector specification. The thesis focuses on building connectors in the scope of homogeneous and heterogeneous deployment, which means that the generated connectors are able to address distribution (by employing middleware), heterogeneity (by employing adaptors), and other services (e.g., encryption, monitoring, etc.). Moreover, the proposed connector generator is extensible and supports different target component systems, middleware, etc. Apart from the method of connector generation and a set of related abstractions, the thesis also proposes a platform independent model of connector runtime environment (which is important because many existing component systems lack runtime connector support) and shows how to integrate connectors and their generation to a deployment process driven by OMG D&C.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. František Plášil, DrSc. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Přemysl Brada, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Valérie Issarny 417 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB