velikost textu

Kontinuace invariantních podprostorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontinuace invariantních podprostorů
Název v angličtině:
Continuation of invariant subspaces
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Liberda
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
Prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc.
Id práce:
42863
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Vědecko-technické výpočty (M6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Liberda 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Liberda 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Liberda 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc. 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 203 kB