velikost textu

Statistical Methods in Czech-English Machine Translation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Statistical Methods in Czech-English Machine Translation
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Cuřín
Školitel:
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
Oponenti:
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
Id práce:
42845
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Cuřín 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Cuřín 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Cuřín 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. 529 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 476 kB