velikost textu

Luminescence and scintillation properties of phosphate glasses doped by Ce3+ and Tb3+ ions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Luminescence and scintillation properties of phosphate glasses doped by Ce3+ and Tb3+ ions
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Natalia Solovieva
Školitel:
doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc.
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
Id práce:
42811
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natalia Solovieva 48.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natalia Solovieva 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natalia Solovieva 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. 328 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. 599 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 223 kB