velikost textu

Role nekonečných součinů v budování teorie funkcí komplexní proměnné

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role nekonečných součinů v budování teorie funkcí komplexní proměnné
Název v angličtině:
Role of infinite products in building of the theory of functions of a complex variable
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Moc
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.
doc. RNDr. Jana Stará, CSc.
Id práce:
42797
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav UK (32-MUUK)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Moc 633 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Moc 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Moc 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jana Stará, CSc. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB