velikost textu

Valence deverbativních substantiv v češtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Valence deverbativních substantiv v češtině
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Kolářová
Školitel:
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Doc. PhDr. František Štícha, CSc.
Id práce:
42777
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Kolářová 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Kolářová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Kolářová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. František Štícha, CSc. 539 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 220 kB