velikost textu

Mathematical Properties of Dependency Trees and their Application to Natural Language Syntax

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mathematical Properties of Dependency Trees and their Application to Natural Language Syntax
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jiří Havelka
Školitel:
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Dr. Keith B. Hall
Id práce:
42767
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jiří Havelka 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jiří Havelka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jiří Havelka 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 602 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Keith B. Hall 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 228 kB