velikost textu

Kinematická geometrie n-rozměrného euklidovského prostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kinematická geometrie n-rozměrného euklidovského prostoru
Název v angličtině:
Kinematic geometry of n-dimensional Euclidean space
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniela Bímová
Školitel:
prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Leo Boček, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.
Id práce:
42747
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Bímová 3.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Daniela Bímová 3.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Bímová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Bímová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Leo Boček, CSc. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Pavel Pech, CSc. 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB