velikost textu

Jan Sobotka - inspirace po stu letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Sobotka - inspirace po stu letech
Název v angličtině:
Jan Sobotka - the Inspiration After Hundred Years
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Zuščák
Školitel:
prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Leo Boček, CSc.
Prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc.
Id práce:
42743
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav UK (32-MUUK)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Inspirativnost díla Jana Sobotky pro učitele matematiky. Život a dílo Jana Sobotky, charakteristika jeho působení. Stav geometrického bádání v českých zemích a ve světě v 19. a na počátku 20. století. Rozbor vybraných prací Jana Sobotky. Apolloniova úloha a příbuzné úlohy – Apolloniova úloha v euklidovské rovině, na kulové ploše a v trojrozměrném euklidovském prostoru, izogonální sféra. Podnětnost Sobotkova díla ilustrovaná na několika úlohách. Význam kalkulů v geometrii.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Zuščák 5.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Zuščák 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Zuščák 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. František Kuřina, CSc. 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Leo Boček, CSc. 467 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc. 530 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 305 kB