velikost textu

Learning from Data Based on Approximation by Neural Networks

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Learning from Data Based on Approximation by Neural Networks
Název v češtině:
Učení z dat na základě aproximace neuronovými sítěmi
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Terezie Šámalová
Školitel:
RNDr. Věra Kůrková, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Ing. Mgr. Marcel Jiřina, PhD.
Id práce:
42725
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. (32-UIAV)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Teoretická informatika (I1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Terezie Šámalová 23.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Terezie Šámalová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Terezie Šámalová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Věra Kůrková, DrSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mgr. Marcel Jiřina, PhD. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 251 kB