velikost textu

Metamathematics of Nonstandart Theories

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metamathematics of Nonstandart Theories
Název v češtině:
Matematika nestandardních teoríí
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Rössler
Školitel:
RNDr. Antonín Sochor, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Id práce:
42713
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Algebra, teorie čísel a matematická logika (M1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Rössler 11.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Rössler 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Rössler 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Antonín Sochor, DrSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB