velikost textu

Rule -Based Morphological Disambiguation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rule -Based Morphological Disambiguation
Název v češtině:
Morfologická disambiguace založená na pravidlech
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Pavel Květoň, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
Oponenti:
Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Id práce:
42697
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavel Květoň, Ph.D. 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavel Květoň, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavel Květoň, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. 328 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 429 kB