velikost textu

Metody matematické morfologie a integrální transformace ve fyzice tenkých vrstev

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody matematické morfologie a integrální transformace ve fyzice tenkých vrstev
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michal Kostern
Školitel:
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Id práce:
42695
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Matematické a počítačové modelování (F11)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michal Kostern 13.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michal Kostern 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michal Kostern 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 199 kB