velikost textu

Principles of Kind Parsing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Principles of Kind Parsing
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Oponenti:
Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc.
Prof. RNDr. Villiam Geffert, DrSc.
Id práce:
42667
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (I2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. 804 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Villiam Geffert, DrSc. 583 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 224 kB