velikost textu

Prostorová statistika bodových procesů s aplikacemi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová statistika bodových procesů s aplikacemi
Název v angličtině:
Spatial Statistic of Point Processes with Applications
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Radka Lechnerová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Jiří Janáček, Ph.D.
Doc. Petr Volf, CSc.
Id práce:
42649
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost a matematická statistika (M4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Radka Lechnerová, Ph.D. 4.94 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Radka Lechnerová, Ph.D. 468 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Radka Lechnerová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Radka Lechnerová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Janáček, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Petr Volf, CSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB