velikost textu

Multiple Stellar Systems under Photometric and Astrometric Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multiple Stellar Systems under Photometric and Astrometric Analysis
Název v češtině:
Fotometrická a astrometrická analýza vícenásobných hvězdných systémů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petr Zasche, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Oponenti:
RNDr. Pavel Koubský, CSc.
Dr. William Hartkopf
Id práce:
42581
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Zasche, Ph.D. 4.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Zasche, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Zasche, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Koubský, CSc. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. William Hartkopf 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB