velikost textu

Precipitační procesy v lehkých konstrukčních materiálech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Precipitační procesy v lehkých konstrukčních materiálech
Název v angličtině:
Precipitation processes in light constructional alloys
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Doc. RNDr. František Hnilica, CSc.
Id práce:
42573
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Obecné otázky fyziky (F12)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 5.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 317 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Chmelík, CSc. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. František Hnilica, CSc. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 205 kB