velikost textu

A study of diagnostic systems for plasma sources designed for deposition of thin films (with an applicaton in plasma chemistry)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A study of diagnostic systems for plasma sources designed for deposition of thin films (with an applicaton in plasma chemistry)
Název v češtině:
Studium diagnostických systémů pro plazmové zdroje určené pro depozice tenkých vrstev ( s aplikací v plazmochemii)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Virostko, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
Doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Id práce:
42571
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Virostko, Ph.D. 3.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Virostko, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Virostko, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 108 kB