velikost textu

Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi perspektivních hořčíkových slitin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi perspektivních hořčíkových slitin
Název v angličtině:
Investigation of the Mechanical and Physical Properties of Composites Based on Perspective Magnesium Alloys
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zoltán Száraz
Školitel:
prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
Ing. Ferdinand Dobeš, CSc.
Id práce:
42541
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zoltán Száraz 25.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zoltán Száraz 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zoltán Száraz 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ferdinand Dobeš, CSc. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Chmelík, CSc. 77 kB