velikost textu

Dynamika spinově polarizovaných nosičů náboje v polovodičích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamika spinově polarizovaných nosičů náboje v polovodičích
Název v angličtině:
Dynamics of spin-polarized carriers in semiconductors
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Daniel Sprinzl
Školitel:
doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Petr Kužel, Dr.
doc. RNDr. Milan Zvára, CSc.
Id práce:
42529
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Daniel Sprinzl 3.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Daniel Sprinzl 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Daniel Sprinzl 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Kužel, Dr. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Milan Zvára, CSc. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 466 kB