velikost textu

Inference Based on Regression Rank Scores

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inference Based on Regression Rank Scores
Název v češtině:
Inference založená na regresních pořadových skórech
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Schindler
Školitel:
prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
doc. RNDr. Jan Picek, CSc.
Id práce:
42517
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost a matematická statistika (M4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Schindler 775 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Schindler 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Schindler 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Picek, CSc. 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 260 kB