velikost textu

Electrical and Photoelectrical Properties of Conjugated Polymers and of their Low-Molecular Model Materials

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Electrical and Photoelectrical Properties of Conjugated Polymers and of their Low-Molecular Model Materials
Název v češtině:
Elektrické a fotoelektrické vlastnosti konjugovaných polymerů a jejich nízkomolekulárních modelových látek
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Rais, Ph.D.
Školitel:
Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
Oponenti:
Ing. Mária Omastová, Ph.D.
Prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
Id práce:
42511
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Rais, Ph.D. 13.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Rais, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Rais, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mária Omastová, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB
Stáhnout Errata Mgr. David Rais, Ph.D. 33 kB