velikost textu

Selected Aspects of Functional Estimation and Testing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Selected Aspects of Functional Estimation and Testing
Název v češtině:
Vybrané aspekty funkcionálního odhadování a testování
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Luboš Prchal
Školitel:
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Profesor André Mas
Id práce:
42507
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost a matematická statistika (M4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luboš Prchal 7.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Luboš Prchal 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Luboš Prchal 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Profesor André Mas 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB