velikost textu

Point Processes as a Mathematical Tool to Describe Black-Hole Accretion Disc Stochastical Variability

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Point Processes as a Mathematical Tool to Describe Black-Hole Accretion Disc Stochastical Variability
Název v češtině:
bodové procesy jako nástroj k matematickému popisu stochastické proměnnosti akrečních disků kolem černých děr
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Pecháček
Školitel:
doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Prof. Piotr Zycki
Id práce:
42429
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Pecháček 3.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Pecháček 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Pecháček 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Piotr Zycki 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB