velikost textu

Preparation and Characterization of Ferromagnetic GaMnAs Epilayers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preparation and Characterization of Ferromagnetic GaMnAs Epilayers
Název v češtině:
Příprava a studium vlastností epitaxních feromagnetických vrstev GaMnAs
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kamil Olejník
Školitel:
RNDr. Josef Zemek, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Prof. Dr. Jaroslav Fabian
Id práce:
42427
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamil Olejník 8.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamil Olejník 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamil Olejník 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Zemek, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Jaroslav Fabian 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 301 kB