velikost textu

Semantic Network - Manual Annotation and its Evaluation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Semantic Network - Manual Annotation and its Evaluation
Název v češtině:
Ruční anotace sémantických sítí a její vyhodnocení
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Václav Novák
Školitel:
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
Oponenti:
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D.
Id práce:
42425
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
The Prague Dependency Treebank (PDT) is a valuable resource of linguistic information annotated on several layers. These layers range from shallow to deep and they should contain all the linguistic information about the text. The natural extension is to add a semantic layer suitable as a knowledge base for tasks like question answering, information extraction etc. In this thesis I set up criteria for this representation, explore the possible formalisms for this task and discuss their properties. One of them, Multilayered Extended Semantic Networks (MultiNet), is chosen for further investigation. Its properties are described and an annotation process set up. I discuss some practical modifications of MultiNet for the purpose of manual annotation. MultiNet elements are compared to the elements of the deep linguistic layer of PDT. The tools and problems of the annotation process are presented and initial annotation data evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Václav Novák 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Václav Novák 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Václav Novák 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 384 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB