velikost textu

The Study of Chemical Diffusion and Properties of Electric Contacts on CdTe for Gamma Ray Detector Applications

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Study of Chemical Diffusion and Properties of Electric Contacts on CdTe for Gamma Ray Detector Applications
Název v češtině:
Studium chemické difuse a vlastnosti elektrických kontaktů v CdTe pro aplikace v detektorech záření Gama
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bohdan Nahlovskyy, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Roman Grill, CSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Josef Šikula, DrSc.
Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc.
Id práce:
42411
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (4F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bohdan Nahlovskyy, Ph.D. 4.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bohdan Nahlovskyy, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bohdan Nahlovskyy, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Roman Grill, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Josef Šikula, DrSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB