velikost textu

Instabilities of f-electron States in Compounds Based on Light Rare Earths

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Instabilities of f-electron States in Compounds Based on Light Rare Earths
Název v češtině:
Nestability stavů f-elektronů ve sloučeninách na bázi lehkých lanthanoidů a aktinoidů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Matúš Mihalik
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
RNDr. Zdeněk Arnold, CSc.
Id práce:
42403
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Matúš Mihalik 9.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Matúš Mihalik 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Matúš Mihalik 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 318 kB