velikost textu

Study of Interactions in Macromolecular and Supramolecular Systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of Interactions in Macromolecular and Supramolecular Systems
Název v češtině:
Studium interakcí v makromolekulárních a supramolekulárních systémech
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Labuta
Školitel:
doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Oponenti:
doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
Ing. Jaroslav Kříž, DrSc.
Id práce:
42391
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Labuta 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Labuta 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Labuta 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Kříž, DrSc. 376 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB