velikost textu

Silicon Nanocrystals: Narroving Down Size Distribution, Organic Passivation and Novel Optical Properties

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Silicon Nanocrystals: Narroving Down Size Distribution, Organic Passivation and Novel Optical Properties
Název v češtině:
Křemíkové nanokrystaly:zužování distribuce velikostí, organická pasivace a nové optické vlastnosti
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Kateřina Kúsová
Školitel:
prof. RNDr. Ivan Pelant, CSc.
Oponenti:
ing. Jiří Oswald, CSc.
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
Id práce:
42387
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Kateřina Kúsová 8.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Kateřina Kúsová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Kateřina Kúsová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ivan Pelant, CSc. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta ing. Jiří Oswald, CSc. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB