velikost textu

Higher Order Methods for the Solution of Compressible Flows

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Higher Order Methods for the Solution of Compressible Flows
Název v češtině:
Metody vyššího řádu pro řešení stlačitelného proudění
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
Prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc.
Id práce:
42383
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Vědecko-technické výpočty (M6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Václav Kučera, Ph.D. 4.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Václav Kučera, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Václav Kučera, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 202 kB