velikost textu

Studium farmakologie a funkce vazebných míst nikotinových acetylcholinových receptorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium farmakologie a funkce vazebných míst nikotinových acetylcholinových receptorů
Název v angličtině:
Study of pharmacology and function of binding sites of nicotinic acetylcholine receptors
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Kaniaková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jan Krůšek, CSc.
Oponenti:
RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.
RNDr. Hana Zemková, CSc.
Id práce:
42369
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nikotinový acetylcholinový receptor, lobelin, F-klička
Klíčová slova v angličtině:
nicotinic acetylcholine receptor, lobeline, F-loop
Abstrakt:
Název práce: Studium farmakologie a funkce vazebných míst nikotinových acetylcholinových receptorů Autor: Mgr. Martina Kaniaková Katedra / Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Krůšek, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Nikotinové acetylcholinové receptory (nAChR) jsou ligandem otevírané iontové kanály. Jejich funkční vlastnosti a možnosti farmakologického ovlivnění jsme studovali prostřednictvím techniky terčíkového zámku (patch-clamp) v konfiguraci měření proudu z celé buňky. Zkoumali jsme vlastnosti neuronálních receptorů heterologně exprimovaných v linii COS buněk a svalových receptorů přirozeně exprimovaných buněčnou linií TE671. Lobelin, rostlinný alkaloid s dlouholetou historií terapeutického využití, je schopen přímé interakce s nikotinovými acetylcholinovými receptory ve vazebném místě pro agonistu. Zjistili jsme, že výsledný účinek této interakce je závislý na aplikované koncentraci lobelinu, přítomnosti dalšího agonisty, časovém schématu aplikace a v neposlední řadě na podtypu receptoru. Souhrnně lze lobelin označit za velmi slabého parciálního agonistu nAChR s výraznou schopností desensitizovat některé podtypy receptorů. V kombinaci s jinými agonisty lobelin účinkuje buď jako kompetitivní antagonista nebo koagonista. Pomocí bodových mutací jsme zaměňovali záporně nabité aminokyseliny F-kličky podjednotek β2 a β4 a sledovali jejich vliv na aktivaci a desensitizaci receptorů α4β2, α4β4 a α3β4. Mutace v podjednotce β4 vedly až k osmnáctinásobnému zvýšení hodnot EC50 agonistů, výrazně zpomalily desensitizaci a zrychlily resensitizaci. Mutace homologických aminokyselin v podjednotce β2 měly na aktivaci receptoru jen nepatrný vliv. Z toho lze soudit na rozdílnou úlohu F-kličky při aktivaci receptorů s podjednotkami β2 a β4. Klíčová slova: nikotinový acetylcholinový receptor, lobelin, F-klička
Abstract v angličtině:
Title: Study of pharmacology and function of binding sites of nicotinic acetylcholine receptors Author: Mgr. Martina Kaniaková Department: Institute of Physiology AS CR, v.v.i. Supervisor: RNDr. Jan Krůšek, CSc., Institute of Physiology AS CR, v.v.i. Abstract: Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are ligand-gated ion channels. We use the whole-cell patch-clamp technique to study functional and pharmacological properties of muscle and neuronal nicotinic receptors. Rat neuronal receptors were heterologously expressed in COS cells and human embryonic muscle receptors were studied in TE671 cells. Lobeline, a plant alkaloid with a long history of therapeutic use, interacts with the classical agonist-binding site of nAChRs. The final result of this interaction depends on the receptor subtype, lobeline and other agonists concentrations and the time schedule of application. Generally, lobeline is a very weak partial agonist eliciting deep desensitization at several subtypes of nAChRs. In combination with other agonists, lobeline acts as a competitive antagonist or coagonist. Using point mutation procedure we studied the functional role of negatively charged amino acids in the F-loop of β2 and β4 subunits of neuronal receptors. Neutralising mutations in β4 subunit led to up to eighteen-fold increase in the EC50 value, slowed down the receptors desensitization and accelerated resensitization. In contrast to this, homologous mutations in β2 subunit influenced the receptor activation to a lesser extent, suggesting of a different role of the F-loop in the activation of receptors containing β2 and β4 subunits, respectively. Keywords: nicotinic acetylcholine receptor, lobeline, F-loop
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Kaniaková, Ph.D. 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Kaniaková, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Kaniaková, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Krůšek, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Zemková, CSc. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 98 kB