velikost textu

Asymptotical Structure of Combinatorial Objects

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asymptotical Structure of Combinatorial Objects
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Tomáš Kaiser, Dr.
Patrice Ossona De Mendez
Id práce:
42337
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Diskrétní modely a algoritmy (I4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 838 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Kaiser, Dr. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta Patrice Ossona De Mendez 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 186 kB