velikost textu

Anharmonic and Solvation Effects in Vibrational Spectroscopy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anharmonic and Solvation Effects in Vibrational Spectroscopy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Daněček
Školitel:
doc. RNDr. Petr Bouř, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Ing. Vladimír Špirko, DrSc.
Id práce:
42329
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Daněček 13.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Daněček 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Daněček 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Bouř, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimír Špirko, DrSc. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 40 kB