velikost textu

Komplexní čísla ve výuce matematiky na střední škole s využitím internetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexní čísla ve výuce matematiky na střední škole s využitím internetu
Název v angličtině:
Complex numbers in mathematics education at high school with the help of internet
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Šilarová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Oponent:
RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D.
Id práce:
42251
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (M1101)
Obor studia:
učitelství matematiky v kombinaci s informatikou pro SŠ (MIU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce je zamerena na téma komplexních císel ve výuce matematiky na strední škole. Je rozdelena do dvou cástí – hodnocení existujících a vytvorení nových webových stránek, které zpracovávají dané téma. V první cásti jsou popsány dostupné webové stránky zabývající se komplexními císly. Ty jsou zhodnoceny podle nekolika zvolených kritérií. Na základe provedeného rozboru jsou vytipovány ty stránky, které mohou zpestrit výuku daného tématu na strední škole a které jsou nejakým zpusobem zajímavé ci prospešné. Soucasne je poukázáno na stránky, pred kterými je treba studenty i jejich vyucující varovat. Druhou cást práce tvorí vlastní internetové stránky, kde je zpracováno zmínené téma. Definice a vety s dukazy jsou doplneny úlohami vcetne rešení. Vzniklé stránky jsou dynamické a využívají alespon z cásti možnosti Internetu. Obsahují interaktivní prvky ve forme Java-scriptu a Java-appletu, které slouží k dokreslení dané problematiky.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the topic of complex numbers in mathematics education at high schools. It is divided into two parts – rating of already existing web sites concerning complex numbers and creating new ones. In the first part, available sites attended to the topic are described. They are classified according to several chosen criteria. Sites which are interesting or which can enrich education of given problematics at high school are emphasized. Simultaneously, sites which are unsatisfactory are pointed out as well. The second part of the thesis consists of own internet sites regarding complex numbers. Definitions and theorems with proofs are complemented by solved exercises. The sites are dynamic and partially use the possibilities of internet. They contain interactive components in the form of Java-scripts and Java-applets which makes the problematics more accesible.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Šilarová 5.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Lenka Šilarová 5.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Šilarová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Šilarová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. 138 kB