velikost textu

Hyperfine Interactions in Ferrites with Spinel Structure

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hyperfine Interactions in Ferrites with Spinel Structure
Název v češtině:
Hyperjemné interakce ve feritech se spinelovou strukturou
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
Id práce:
42085
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. 12.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 66 kB