velikost textu

Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání
Název v angličtině:
Non-traditional methods and forms of physics education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Zdeňka Broklová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.
Doc.RNDr. Josef Janás, CSc.
Id práce:
41963
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Obecné otázky fyziky (F12)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Zdeňka Broklová, Ph.D. 14.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Zdeňka Broklová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Zdeňka Broklová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 361 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.RNDr. Josef Janás, CSc. 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB