velikost textu

The Study of Instabilities in Solar Wind and in Magnetosheath and Their Interaction with The Earth's Magnetosphere

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Study of Instabilities in Solar Wind and in Magnetosheath and Their Interaction with The Earth's Magnetosphere
Název v češtině:
Studium nestabilit ve slunečním větru a přechodové oblasti a jejich interakce s magnetosférou země
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Andreeová
Školitel:
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Oponenti:
RNDr. Marian Karlický, DrSc.
Mgr. Andriy Koval, Ph.D.
Id práce:
41949
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Andreeová 10.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Andreeová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Andreeová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marian Karlický, DrSc. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andriy Koval, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 571 kB