velikost textu

Estimators of Random Coefficient Autoregressive Models

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estimators of Random Coefficient Autoregressive Models
Název v češtině:
Odhady v autoregresních modelech s náhodnými koeficienty
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Pavel Vaněček
Školitel:
doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Id práce:
41053
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Ekonometrie a operační výzkum (M5)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavel Vaněček 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavel Vaněček 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavel Vaněček 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Michálek, CSc. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 227 kB